Меню
Корзина

Условия пользования

Interneta vietnes www.zoopet.lv  lietošanas noteikumi


1. Šie interneta vietnes www.zoopet.lv lietošanas noteikumi, turpmāk saukti par Noteikumiem, nosaka pircēja un pārdevēja SIA "TUVS", Reģ. Nr. 50003525271 (turpmāk - Sabiedrība), savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces interneta vietnē www.zoopasaule.lv (turpmāk – Interneta vietne).

2. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šos noteikumus. Iesniedzot preču pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, tie viņam ir skaidri un saprotami, un viņš apņemas tos ievērot.

3. Ja nepiekritat šiem Noteikumiem, lūdzam neapmaklēt un nelietot Interneta vietni, neizmantojot tajā piedāvātos preces, pakalpojumus un informāciju.

4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos Noteikumus. Pircēja un pārdevēja attiecībām tiek piemēroti Noteikumi, kas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Iesniedzot pasūtījumu pēc noteikumu izmaiņām, pircējs apstiprina, ka tām piekrīt, pircējam tās ir skaidras, saprotamas, un viņš apņemas ievērot izmaiņas.

5. Interneta vietnē ievadītas informācijas mērķis (fizisko un juridisko personu dati) ir tajā norādīto preču pārdošana, pakalpojumu sniegšana un Interneta vietnes lietotāju apkalpošana.

Distances līgums

6. Tā kā Interneta vietnē piedāvāto preču pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp Pircēju un Interneta vietni tiek slēgts Distances līgums.

Cenas

7. Interneta vietnē visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Tie tiek aprēķināti pasūtījuma laikā un pieskaitīti gala pasūtījuma cenai.

8. Interneta vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātas preces un pakalpojumus par cenu, kas ir spēkā attiecīgajā brīdī.

9. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdi mainīt Interneta vietnē cenas, kā arī preču un pakalpojumu klāstu.

Apmaksa


10. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var ar bankas starpniecību, pārsūtot naudu un norādīto bankas kontu.

Piegāde

11. Pasūtot preci tiek piedāvāts izvēlēties vienu no trīm pasūtījumu saņemšanas veidiem: 

bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta www.zoopet.lv veikalos.

piegāde uz Omniva pakomātiem – pasūtītā prece tiek saņemta izvēlētajā Omniva pakomātā 

piegāde ar kurjeru – kurjers piegādā pasūtīto preci Pircēja norādītajā adresē

12. Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots atsevišķi, apstiprinot pasūtījumu pa telefonu vai e-pastu. Pasūtījumu piegādes laiks in no 1 līdz 3 darba dienām, ņemot vērā izvēlēto piegādes veidu un vietu. Par piegādes laiku Pircējs tiek informēts pa telefonu vai e-pastu.

13. Pirms pasūtījuma pieņemšanas un apstiprināšanas ar savu parakstu, lūdzam pārbaudīt preces iesaiņojumu un preces stāvokli. Parakstot pavaddokumentus, Pircējs apstiprina, ka pasūtījuma saņemšanas brīdī prece ir apmierinošā stāvoklī un nav bojāta. Preci bojātā iepakojumā lūdzam atdot atpakaļ kurjeram un par problēmu paziņot Interneta vietnes birojam. Izmantojot piegādi uz Omniva pakomātu, par bojāto preci jāpaziņo 2 darba dienu laikā.

14. Pasūtījuma saņemšanu apliecina:

saņemšana interneta vietnes birojā - paraksts uz pavadzīmes

piegāde ar kurjeru - pircēja paraksts uz kurjera pavaddokumenta

saņēmšana Omniva pakomāta - individuālā koda ievadīšana un sistēmas atzīme par pakas izņemšanu

Ja preces saņemšana ir apstiprināta ar kādu no iepriekš minētiem veidiem, pretenzijas par nesaņemtu pasūtījumu netiek pieņemtas.

Pasūtījuma anulēšana

15. Sabiedrība patur sev tiesības anulēt pasūtījumu

ja ir konstatēta kļūda Interneta vietnē, neprecizitāte cenā vai preces aprakstā, ja Pircejs vēl nav veicis apamaksu par attiecīgu preci

gadījuma, ja pasūtījums ir veikts ar ļauprātību vai viltu

ja prece vairāk nav pieejama noliktavā

ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.


Atteikuma tiesības

16. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

17. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Lūdzam saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

18. Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

Tiesības pārbaudīt preci - Pircējs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu

Pircēja atbildība - Pircējsir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas

Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā

19. Pircējs pats nodrošina preces atgriešanu Interneta vietnei un sedz ar to saistītas izmaksas. Ja Pircejs izmanto atteikuma tiesības un prece ir piegādāta, izmantojot piegādes iespējas, kam ir paredzēta atsevišķa maksa par piegādi, Sabiedrība neatmaksa izdevumus par preces piegādi. 

20. Interneta vietne saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā, t.sk. ja dzīvnieku pārtikas iepakojums ir atvērts. 

21. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

22. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais Distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi

Piegādātās preces - Pircējs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta Interneta vietnei saņemtās preces

Pircēja veiktie maksājumi - Interneta vietne 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā Piecērjam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz Interneta vietnes piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas

Svarīgi! Interneta vietne ir tiesīga aizturēt atmaksu Pircējam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai

23. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu un sazināties ar mums pa e-pastu: veikals@zoopet.lv vai pa tālruni: +371 28840340, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

Preces kvalitāte un garantija

24. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

25. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

26. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījuma pieteikumu par preces vai pakalpojuma neatbilsītbu līguma noteikumiem  2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircejs iesniedz prasījuma pieteikumu 2 mēnešu laikā, kad atklājis preces neatbilstību līgumam. Par preces iegādes uzskatam diena, kad Pircejs saņēmis attiecīgu preci.

27. Pircējs ir tiesīgs atgriezt preci, ja ir konstatēti ražotāja defekti, piegādajot preci uz Interneta vietnes biroju. Papildus jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments un iesniegums.

28. Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, Pircējs ir tiesīgs pieprasīt preces remontu vai maiņu. Ja preces remonts nav iespejams vai tas nav lietderīgs, Pircējam ir tiesības pieprasīt tās aizstāšanu. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu, ja preces aizstāšana nav iespējama saprātīga laika posmā.

Nobeiguma noteikumi

29. Pircēja un Interneta vietnes attiecībām, kas rodas preču pirkšanas laikā Interneta vietnē, tiek piemērotas Latvijas Republikas likumdošana.


30. Visas starp Pircēju un Interneta vietni radušās nesaskaņas risināmas sarunu ceļā, bet, ja tās nav iespējams atrisināt – Latvijas Republikas tiesā.


31.  Visi šajos noteikumos neizskatītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

На нашем сайте используются cookies, чтобы сделать сайт удобнее.